J adr1 A d rl: Starten på det program du vil have udført i maskinen. Eks: >J 033C K - Bruges når du vil lave maskin kode om til datasætninger'/>