~ og ind til weird Edi kattens legetøj. G å L son. tag ham steret nedenunder. Send og brug blækket på B e rn a rd s bog til frim æ rkerne. Tag Hoagie og læs højt frim æ rket og giv for hesten. N år den i T A r ham bogen tilbaLt ge.G å ned på 1. sal e r'/>