Anlæg til 375 millioner har fået en prop

Fjernvarme: Sønderborg Fjernvarmes geotermiske anlæg leverer kun 20 til 25 procent af den forventede energi. Årsagen er urenheder i 1200 meters dybte. Der arbejdes på at få anlægget op på fuld styrke.

Sønderborg: - Ydelsen på vores geotermiske anlæg er ikke helt så god, som vi havde regnet med, siger direktøren for Sønderborg Fjernvarme Erik Wolff.

Årsagen til, at anlægget ikke har den forventede ydelse er, at der er sket en tilsmudsning 1200 meter nede i den brønd, hvor det geotermiske vand ledes tilbage til undergrunden.

Urenhederne består bl.a. af korrosionsprodukter fra selve røret i brønden og muligvis også fra urenheder som udfælder sig fra vandet, når tryk og temperatur ændrer sig, mener Erik Wolff. Den manglende ydelse betyder, at der i dag kun hentes mellem 20 og 25 procent af den energi op fra undergrunden, som Sønderborg Fjernvarme havde forventet.

For at få øget ydelsen og finde ud af, hvordan brønden kan renses op, har Sønderborg Fjernvarme allieret sig med eksperter.

Tre anlæg

Der er tre geotermiske anlæg i Danmark. Foruden Sønderborg findes der et anlæg i Thisted og et anlæg på Amager. Anlægget i Thisted har kørt stabilt i mere end 30 år, mens der har været tilsvarende problemer med anlægget på Amager.

Sønderborg Fjernvarme arbejder derfor tæt sammen med anlægget på Amager for at dele erfaringerne, men Erik Wolff understreger, at man ikke bare kan gøre som på Amager for at løse problemet, fordi undergrund og brønde er forskellige.

Koster 375 millioner

Den samlede udgift for fliskedler, varmepumper og geotermiske anlæg i Sønderborg har været ca. 375 millioner kroner, og selvom der lige nu kun hentes 20 til 25 procent af den forventede energimængde op, påpeger direktøren det stadig er en god investering.

Først og fremmest fordi man jo arbejder for at komme op på fuld styrke igen, men også fordi der sammen med den geotermiske varme blev opført et flisanlæg, som nu gennem flere år har kørt stabilt og leveret varme til forbrugerne. Her produceres der CO2-neutral varme med flis fra lokalområdet. Prisen for flis er under det halve af den gas, der tidligere blev brugt.

Da man ikke har lagt sig fast på en endelig oprensningsmetode, kan Erik Wolff ikke sige, hvornår det geotermiske anlæg igen er oppe på fulde omdrejninger - eller hvad det kommer til at koste at fjerne urenhederne i 1200 meters dybde.

Læs mere side 4