ØIF er klar til at bygge nyt klubhus

Klubhus: Det er tiltrængt, og budgettet er på plads. Inden længe påbegynder ØIF om- og tilbygning af det gamle klubhus. Budgettet lyder på 1,7 millioner kroner.

Ølgod: Sidste år fejrede ØIF sit 100-års jubilæum. En beslutning om at gennemføre en omfattende om- og tilbygning af det gamle klubhus førte til flere pengegaver øremærket projektet. Det er dog gennem fonde, at det for alvor er lykkedes at samle de godt 1,7 millioner kroner, som byggeriet kommer til at koste.

To udfordringer

Projektet har har stødt på flere udfordringer – blandt den efterhånden 30 år gamle "sang" om, at det er bedre at flytte fodboldklubben ned til hallen.

– Det var måske en god idé for 30 år siden, men nu går vi altså i gang med at bygge på det eksisterende klubhus, fortæller formand for ØIF, Jan Rose Andresen, der om nogen har arbejdet på at skabe muligheden for, at projektet kan realiseres.

Budgettet er på plads

En anden udfordring var, da LAG undlod at tildele klubhus-projektet midler, hvilket i den grad kom bag på formanden.

– Den havde jeg ikke lige set komme.

Heldigvis pungede A.P. Møller Fonden ud med 620.000 kroner lige omkring årsskiftet, og dermed var der dækning for budgettet, uden at byggeriet kommer til at belaste ØIF's kasse.

– Vi glæder os til at komme i gang. De sidste streger er trukket, og nu venter vi bare på en byggetilladelse, forklarer Jan Rose Andresen, der har et ønske om, at glasfacaden på det nye klubhus står færdigt, når der til juni er Ølgod Festuge.

Pengene er øremærket

– Men det afhænger af flere ting, om vi når det. Lad os se, slutter ØIF's formand.

Han gør opmærksom på, at de 1,7 millioner kroner, som man for hovedpartens vedkommende har fået tilsagn om fra diverse fonde, er øremærkede til klubhus-projektet.