Skal bolden rulle videre hos ØIF?

Opsang: Sidste år fyldte Ølgod Idrætsforening 100 år. Hvis foreningen skal overleve, skal der findes tre frivillige til ØIF's øverste myndighed, forretningsudvalget ved den årlige generalforsamling, som afholdes tirsdag den 29. marts. Ellers kan det ende med, at ØIF opløses.

Ølgod: Midt i planerne om at bygge nyt klubhus har der indsneget sig en alvorlig udfordring for Ølgod Idrætsforening. Der er aktuelt tre ledige pladser i ØIF's forretningsudvalg, som er foreningens øverste myndighed. De tre pladser skal besættes på den kommende generalforsamling, som afholdes torsdag den 29. marts.

Stærk lokal forening

– Vi vil derfor allerede nu bede om, at man overvejer at bruge lidt af sin fritid på det frivillige foreningsarbejde, så vi kan sikre opretholdelsen og fortsættelsen af en stærk lokal idrætsforening, siger Jan Rose Andresen, der er formand for ØIF.

Han forklarer, at hvis det ikke lykkes at finde frivillige til de tre pladser, kan det medføre, at de to nuværende medlemmer trækker deres kandidatur.

Skal ØIF opløses?

– Konsekvensen af det bliver, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter den ordinære med ét punkt på dagsordenen: Opløsning af ØIF, jf. vedtægterne.

Således står ØIF med en god og en dårlig nyhed. Den gode er, at det nu er lykkedes at samle penge til den længe ventede fornyelse af klubhuset. Den dårlige er, at der måske ikke i fremtiden findes en forening. Heldigvis er samtlige af foreningens afdelinger i vækst, og det er derfor svært for formand Jan Rose Andresen at forestille sig, at der ikke skulle være frivillige, der vil tage en tørn for foreningen.