Steget in i samhället

Equal rights for integration jobbar med att främja mänskliga rättigheter, integration och mångfald. En del av arbetet är Språkvänner där personer träffas för att prata svenska och kanske få en livslång vänskap.

Förra sommaren bildades Equal rights for integration som är en ideell, religiös och politiskt obunden förening.

–Det fanns ett stort behov av att starta en förening som jobbar med konkreta åtgärder för att främja integration. Jag ser att vissa grupper inte känner sig som en del i det svenska samhället och det måste ändras, säger styrelseordförande Nodira Aminova och tillägger att det är viktigt att skilja på integration och assimilering.

–Det är fel att kräva att en person ska bli svensk. Man ska inte behöva ge upp sin kulturella identitet när man flyttar till Sverige.

Svårt att träffa svenskar

Varje onsdag anordnar föreningen Språkvänner där människor från världens alla hörn träffas för att bland annat prata svenska och lära sig om det svenska samhället.

–Jag träffar ofta personer som säger att de vill lära sig svenska, men att det är svårt att träffa svenska vänner som de kan prata och umgås med, berättar Robin Larsson som är styrelsemedlem.

Mentorer

Tanken är att Språkvänner ska föda mentorer. Mentorerna behöver inte bara vara svenskar, utan de kan också vara personer som har bott i Sverige i mer än 20 år.

– Mentorn kan bli en vän. Alla har nytta av fler vänner, särskilt vänner från andra kulturer för det berikar oss, säger Robin Larsson och ler varmt.

Förutom språket kan även mentorerna hjälpa till med yrkesfrågor. Till exempel om en journalist vill vara mentor så kan hen matchas ihop med en person som var journalist i sitt hemland.

– Genom mentorskapet kan personen få en realistisk inblick i vad det innebär att ha ett visst yrke här i Sverige.

”Positiv förändring”

Equal rights for integration brukar även ha utbildningar om exempelvis mänskliga rättigheter, diskriminering och föreningskunskap. Dessutom anordnas studiebesök och andra aktiviteter efter medlemmarnas önskemål.

–Vår övergripande vision är att både personer med utländsk bakgrund och svensk bakgrund ska leva i gemenskap och ha ömsesidig respekt och tolerans för varandra. Visionen fungerar kanske inte för hela samhället, men jag tror att vår förening kan bidra med en positiv förändring för vissa individer. För att göra det möjligt behöver vi stöd från kommunen och frivilliga personer som vill hjälpa till med vårt arbete.