ed n, åretag , nr. 8 Ørestadsbanens økonomi vakler og frikiidrll.-j ØresUkseiska'tKd fanagtr at skrut* på irafikj>m#nti*er dier å I# K>p Kttowf m?- iffisStsw* f'/>